Selectează o Pagină

Poate vă întrebați: de ce a fost o pauză în luna ianuarie și nu am avut instruiri?! Nu, nu a fost pauză, ci am avut taberele de iarnă! Despre acestea, și cum a lucrat Dumnezeu în copii, ați putut citi în veștile din ianuarie! Acum însă ne-am reîntâlnit, în cadrul instruirilor noastre, cu cei aproximativ 100 de lucrători cu copiii (mai vechi sau în devenire) din bisericile și cluburile din Arad și județ. A fost o bucurie să-i vedem, alături de cei care au început mai demult lucrarea cu copiii, pe cei mai tineri care ar dori să se implice.

Le mulțumim gazdelor de la Biserica Baptistă Renașterea pentru ospitalitate și sprijin în lucrarea Domnului printre cei mici. Apreciem acest ajutor căci și prin el, Dumnezeu ne motivează să continuăm să zidim în viețile copiilor.

În cadrul instruirii am fost din nou provocați să lucrăm cu copiii, să zidim în viețile lor o fundație bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut iar ce importantă e familia care pune o temelie creștină puternică în viața copiilor. Sunt însă copii care nu au familii creștine și noi, ca învățători, suntem chemați să le aducem Vestea Bună că nu sunt la întâmplare pe acest pământ, că Dumnezeu are pentru ei un destin veșnic. Însă, ca să ne îndeplinim misiunea, noi trebuie să fim puternic „înrădăcinați și zidiți în El”.

Instruirile au tocmai acest scop: să ajute învățătorii să înțeleagă planul lui Dumnezeu și să-l comunice copiilor. De aceea, programul nostru a cuprins și continuarea cursului de apologetică, având tema Cum știm că Dumnezeu există? Invitatul nostru, Vlad Crîznic, din partea organizației RZIM România, a prezentat argumente pentru existența lui Dumnezeu, de folos să ne deschidă mintea și nouă, nu numai copiilor.

Ca materiale necesare în predare pentru învățători am prezentat în continuare setul din Viața Domnului Isus, volumul III. Copiii vor auzi despre oameni care au venit la Domnul Isus, ca și leprosul care a fost vindecat, Zacheu care a fost schimbat și tânărul trist că nu a putut renunța la bogățiile lui, deși era atras de cer și de veșnicia cu Dumnezeu. În ciclul Să vorbească creația lecția Pielea, un organ uimitor, ne-a pus din nou în fața măreției creației Dumnezeului nostru, chiar privindu-ne trupul.

Cântecul nou, vizualizat, Isus Salvatorul îi va ajuta pe copii să privească cu mirare la cruce și la dragostea care emană din ea. Lecția Unde este comoara ta? este o prelungire a gândirii despre tânărul bogat și despre Zacheu, despre valorile pe care le alegem și care ne vor determina destinul veșnic.

Nici jocul n-a lipsit: o Provocare din Viața Domnului Isus care să fixeze în mintea copiilor adevărurile biblice, într-un mod vioi și antrenant.

Ca și altădată instruirea a fost un timp binecuvântat de Dumnezeu! Însă ceva a fost atât de diferit! Cu toții am simțit absența lui Harry și Wilma. Ei ne erau alături întotdeauna la aceste instruiri, prin învățături, încurajări și provocări pentru fiecare dintre noi. Ne-am rugat pentru ei și, faptul că misiunea lor continuă aici, chiar în absența lor, e bucuria Cerului și a lor. Haideți, prin tot ce facem, să zidim și noi viețile copiilor pe stânca care este Cristos! Nu poate fi o bucurie mai mare ca aceasta!