Selectează o Pagină

„Lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi devine mijlocul prin care El lucrează în jurul nostru pentru întărirea altor credincioși și mântuirea celor pierduți.” J. Coblentz

Aceasta a fost rugăciunea noastră, a lucrătorilor cu copiii, la instruirea din 16 martie, la care am fost găzduiți de Biserica Baptistă Metanoia. Am avut un timp special de rugăciune, în care ne-am împărtășit unii altora problemele, bucuriile și poverile lucrării cu copiii. Wilma și Harry ne-au lipsit mult, dar în Duhul, au fost cu noi. Ne-am gândit la ei și ne-am rugat pentru mângâierea Domnului și pacea Lui în împrejurările acestea grele în care ne aflăm. Cancerul lui Harry a galopat și a pus stăpânire pe trupul lui foarte slăbit. El își dorește să plece ACASĂ. Noi am vrea ca el să mai rămână dar zicem, printre lacrimi, să se facă voia Domnului! Avem încredințarea că, atunci când firul de argint al vieții lui se va frânge, Domnul îl va aștepta la porțile de aur. Acolo își va uita suferința și se va întâlni cu rodul muncii lui neobosite pentru Domnul. Câți copii vor fi acolo pentru că Harry și Wilma și-au lăsat țara și au venit în România să-L vestească  pe Dumnezeu printre copii?! În ciuda durerii pentru despărțirea temporară de cei care ne-au fost niște părinți spirituali, lucrarea merge înainte, așa cum și-au dorit și ei.

Un număr de 80 de învățători au participat la instruire. E așa de încurajator să-i vezi pe cei mai vechi învățători, mai maturi, aducând tineri din grupele lor de copii. Ei îi mentorează, ajutându-i să crească și să ducă și ei Evanghelia la cei mici. Câtă nevoie avem toți, tineri și bătrâni, să învățăm cum să ducem Cuvântul vieții la generația care vine!

Cursul de apologetică, susținut de Vlad Crâznic, ne-a motivat pe toți să ne echipăm ca să avem cunoștințe biblice temeinice. Am înțeles că numai așa vom avea abilitatea să-i ajutăm pe copii și chiar pe noi înșine în disputele despre „veridicitatea Bibliei”.

În primăvara aceasta studiem cu copiii Viața lui Ilie din Vechiul Testament. Suntem provocați, la fel ca și Ilie, să stăm curajoși pentru adevăratul și singurul Dumnezeu. Împreună cu învățătorii, împărțiți pe grupe, am învățat cum să studiem Biblia ca să predăm lecția biblică în mod relevant și Cuvântul divin să prindă viață și în gura noastră. Am învățat să mânuim „unelte” folosindu-ne de niște întrebări care să ne ajute să „săpăm” în textul biblic. Am descoperit astfel împreună adevărul central că Dumnezeu este răbdător și cu noi cum a fost cu Ilie.

Pe lângă lecțiile biblice și pentru întărirea mesajului lor, mica noastră echipă misionară a adăugat și alte materiale:

– din ciclul Să vorbească creația: Corbul – o lecție despre cum a înzestrat Dumnezeu această pasăre uimitoare;

– Dumnezeu nevăzut, dar nu absent – o lecție despre cum să-L descoperi pe Dumnezeu în Creație;

– Hrănește-te cu pâine și cu apă vie – o lecție despre hrana adevărată, nu numai pentru trup, ci și pentru suflet;

– Foc pe altar – un joc pentru primele trei lecții în care copiii sunt provocați să aducă foc pe altar prin ceea ce au învățat despre Dumnezeu de la Ilie;

– am continuat de asemenea jocul pentru învățarea tuturor cărților Bibliei și ce spune fiecare despre Domnul Isus:  Portretul Domnului Isus din Biblie.

Viața lui Ilie vorbește și preșcolarilor! Și pentru ei am pregătit materiale special făcute pentru ei, având lecții, jocuri și activități, versete potrivite vârstei și cântece sugerate acestui ciclu de lecții.

Am fost toți provocați să ne gândim dacă lucrarea cu copiii este o prioritate a bisericilor din care facem parte, așa cum a poruncit Dumnezeu. Suntem toți chemați de Dumnezeu să ne schimbăm atitudinea față de copii, să le fim exemple și mărturie a prezenței lui Dumnezeu în noi. Așa să ne ajute Dumnezeu!